Yemlerin Depolanması

Yemlerin Depolanması

Ambalajlı Fabrika Yemlerinin Depolanacağı Yerler ve Depolama Açısından Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar;

Depo, kuru (rutubetsiz), serin ve aydınlık olmalıdır.

Deponun zemin ve duvarları dezenfeksiyona ve böcek ilaçlamasına elverişli olmalıdır.

Depoda böceklere, kemirgenlere, kuşlara barınma olanağı sağlayacak yarık ve çatlaklar bulunmamalı, bu zararlıların depoya girişi pencerelere tel, kapı altlarına eşik konularak önlenmelidir.

Depoya çatıdan yağmur, kar girmemeli, su sızıntısı olmamalıdır.

Deponun iç ve dış duvarları kireçle badana yapılmış olmalıdır.

Depoya yeni yem gelmede önce eski yem artıkları temizlenmelidir.

Depoya yeni gelen yemler eski yemlerle karıştırılmamalı, öncelikle eski yemler kullanılmalıdır.

Yem çuvalları tahta veya demir ızgaralar üzerine istiflenmeli ve istifler ile duvar ve istif sıraları arasında en az 30 cm aralık bırakılmalıdır.

İstiflerde üst üste bulunacak çuval sayısı toz yemlerde 5’ten, pelet yemlerde 7’den fazla olmamalıdır.

Nakliye sırasında açılmış, ıslanmış çuvallar ayrılmalı ve değerlendirilebilecek durumda olanlar öncelikle kullanılmalıdır.

Yem depoda kaldığı sürece sık sık (en uzun 15 gün aralıklarla) kontrol edilmelidir.

Depoya bozulmuş yemler konmamalı, depoda ilaçlı tohum, zirai ilaç ve gübre bulundurulmamalıdır.

Top