Loading...
Başka Bir Yeme Geçiş

Nasıl Bir Besleme ?

Hayvanların gereksinimlerini karşılayacak yemlerin (rasyonun) Dengeli ve Ekonomik Besleme mantığında olması gerekmektedir.
Bunun için Hayvanların besin madde ihtiyaçlarının ve bunu etkileyen faktörlerin, Yemlerin besin madde kompozisyonlarının ve bu besin maddelerinin yarayışlılıkları (sindirilebilirlikleri ve metabolize edilebilirlikleri) Yemlerin antibesinsel içeriklerinin bilinmesi gerekir.

İşletmenize uygun çözümleri, profesyonel teknik destek ekibimizden alabilirsiniz.

 

 

Başka Bir Yeme Geçiş

Ruminantların (işkembeli hayvanların) beslenmesinde yapılacak değişiklikler kademeli olarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Özellikle kesif yemlerdeki değişiklikler çok önemlidir. Yemden yeme geçiş uygun yapılmaz ise ASİDOZ oluşur. İştahsızlık, yem yememe, süt veriminde azalma, ishal, gaz problemleri, halsizlik, rumen pH'ın azalması gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.


expand_less