Loading...
Laboratuvar Analizleri

Fabrikamızda bulunan yem Laboratuvar hem alımı yapılan yem hammadeleri nin hem de üretimi yapılan karma yemlerin kalite kontrolünün yanı sıra müşterilerimizin elinde bulunan yem ve kaba yemlerin de besin madde analizleri yapılmaktadır.

 

Hayvanların kendilerinden beklenen performansı gösterebilmeleri için temel besin maddeleri olarak adlandırılan karbonhidratları, lipitleri, proteinleri, vitaminleri, mineralleri, su ve oksijeni belli miktarda, kalitede ve uygun oranlarda almaları gerekir. Yemlerin hayvanların ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını bilmemiz, hayvanın sağlığı açısından sakınca yaratabilecek zehirli bileşiklerin, mikrobiyal ve kimyasal bulaşmaların bulunup bulunmadığının tespiti için ve yasal kontroller için yemlerde analiz yapılmaktadır. Yemlerin yeterli kalitede olmaması hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanamamasına dolayısıyla da yetersiz ve ekonomik olmayan hayvansal üretime sebep olacaktır. Bunun yanında yemlerin çeşitli kalıntılar, mikotoksinler ve mikroorganizmalarla bulaşık olmaları sonucunda hayvanların sağlığında çeşitli olumsuzluklar oluşarak verimlerinin düşmesine sebep olabileceği gibi bu maddelerin bir kısmının hayvansal ürünler yoluyla insanlarda çeşitli sağlık problemlerine sebep olabileceği unutulmamalıdır. Yemlerde yapılacak analizler; yemlerin hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanması, yeterli ve ekonomik hayvansal üretimin yapılabilmesi için olduğu kadar hem hayvan sağlığının korunması hem de hayvansal ürünler yoluyla insan sağlığını tehdit eden maddelerin tespit edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Online Satış
  • 02562310406
  • 05436870805
  • info@yoreyem.com
İletişim Formu
Online Satış

expand_less