Loading...
Neden Pelet Yem ?

Neden Pelet Yem ?

Fiziksel özellikleri nedeniyle tozlanma az olur. Taşınma, depolama ve kullanım anında kayıplar en aza iner.

Yapısı gereği soluk borusu ve akciğere kaçmaz. Böylece sağlık sorunlarına neden olmaz.

Üretimde uygulanan işlemler nedeniyle hijyeniktirler.

Homojendir. Her pelet yem parçacığı aynı besin değerlerini içerir.

Yem partiküllerinin havayla teması azdır. Depolama süresi daha uzundur.

Uygulanan ısıl işlem nedeniyle sindirimi daha kolaydır.

Yemden yararlanma oranı daha yüksektir.

Üretim esnasında oluşan ısınma nişastadan ve dolayısıyla yem enerjisinden daha yüksek düzeyde yararlanılmasını da sağlar.

Isıl işlem ve basınç sonucu oluşan karemelizasyon yeme hoş koku verir. Daha lezzetlidirler.

Depolama sırasında daha akışkandırlar. Silo içerisinde köprü oluşturmaz, tıkanmalara neden olmazlar

Toz yemlerin pelet haline getirilmesindeki amaç ince öğütülmüş çoğu kez tek başlarına tadı hoş olmayan yem hammaddelerinin çeşitli presleme yöntemleriyle buhar, basınç ve ısı uygulanarak pelet şekline sokulup daha kolay tüketilmelerini sağlamaktır


expand_less