Loading...
Hakkımızda

İlke olarak kaliteli yem üretmeyi, ürettiği yemin doğru kullanımını sağlamayı ve yeni bilgilerin ışığı altında bölge hayvancılığına sürekli katkı sağlamayı benimseyen Yöre Yem, 1998 yılında kurulmuştur. Ortaklarının çoğunun hayvancılıkla direkt ilgili olması, ortaya koyduğu ilkeleri gerçekleştirmede ve sürekliliğini sağlamada asıl gücünü oluşturmaktadır.

Yöre Yem, kaliteli yem üretiminde ve hizmet sunmada belirlediği hedeflerini gerçekleştirmek için sürekli artan bir çalışma performansı göstermektedir.

Şirketimizde üretim, kalite kontrol, bilimsel çalışma(araştırma-geliştirme) ve pazarlama grupları kendi aralarında uzman kişilerden oluşturulmuştur. Bunun yanında Yöre Yem ile Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan yemler, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları konularında danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Yem üretimi ile ilgili teknolojideki gelişmeler takip edilmekte, fabrikamızda üretim teknolojisinde gerekli olan değişiklikler yapılmakta ve yenilikler uygulamaya sokulmaktadır. Aydın ili başta olmak üzere İzmir, Muğla, Burdur, Manisa ve Denizli illerinde Yöre Yem bayilerine veya işletmelere yem dağıtımı yapılmaktadır.

Fabrikamızda bulunan yem laboratuvarında, alınan yem hammaddelrinin ve üretilen karma yemlerin gerekli besin madde analizleri yapılmakta ve kalite kontrolü açısından üreklilik sağlanmaktadır.

Bilimsel çalışma ve pazarlama grupları tarafından bölge hayvancılığı hakkında bilgi toplamaya yönelik çok sayıda saha çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar titzlikle ve tartışılarak değerlendirildikten sonra bölge hayvancılığına uygun yem karışımları geliştirilmiştir. Bu şekilde üretim portföyünde bulunan farklı süt yemleri ve konsantre süt / besi yemleri ile dengeli ve en ekonomik beslemeye, pratik yemlemeye olanak sağlanmaktadır. Ayrıca işletmeye özel yem üretimi ve rasyon hazırlama konularında da çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar yanında üretilen yemler ve önerilen yemleme programları için örnek seçilen işletmelerde verime, sağlığa ve ekonomikliğe yönelik yapılan performans çalışmaları, kalite kontrolü ve sahada ortaya koyulan hedeflere ulaşma açısından yol gösterici olmaktadır.

Şİrketimizin "yetiştirici eğitim programı" çerçevesinde köylerde yemler ve hayvan besleme konularında çeşitli seminerler verilmektedir. Yetiştirici ziyaretleri sırasında işletmelerde bakım ve beslemeye dönük olarak saptanan hatalar açıklanarak anlatılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Şirketimize iletilen besleme ile ilgili sorunlar yerinde incelenmekte ve en kısa sürede belirlenen doğru çözüm önerileri

yetiştiricilere iletilmektedir. Hayvancılığa başlamak isteyenlere, yatırımlarının değer kazanabilmesi için yeni bilgi ve teknolojinin deneyim ile birlikte uygulamaya aktarılması gerektiği noktasından haraketle, danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Tüm bu çalışmalarımızın amacı, yetiştircilerimizin hayvancılığı doğru bir şekilde yaparak daha çok, daha ekonomik üretim yapmalarını ve sonuçta daha çok kazanmalarını sağlamaktadır.


expand_less