Başka Bir Yeme Geçiş

Başka Bir Yeme Geçiş

Ruminantların (işkembeli hayvanların) beslenmesinde yapılacak değişiklikler kademeli olarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Özellikle kesif yemlerdeki değişiklikler çok önemlidir. Yemden yeme geçiş uygun yapılmaz ise ASİDOZ oluşur. İştahsızlık, yem yememe, süt veriminde azalma, ishal, gaz problemleri, halsizlik, rumen pH'ın azalması gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

Top