Etiklik Değerlerimiz

Etiklik Değerlerimiz

Kalite Anlayışımız

Rakiplerinden üstün, müşteri ihtiyaçlarına tam uyumlu, kaliteli yem üretmek.

Maliyet Anlayışımız

Elindeki kaynakların etkin kullanımını ve yüksek verimlilik ile maliyeti en aza indirmek.

Hizmet Anlayışımız

Doğru ürünün, doğru miktarda, doğru yerde ve doğru zamanda olmasını ve doğru kullanımını sağlamak.

Şirketi hep birlikte sahiplenmek,

İş mükemmeliyetine ulaşmak için sürekli iyileştirme ve değişim içinde olmak, Şirket içi ve dışı ilişkilerde herzaman saygılı, adaletli, açık ve dürüst iletişim sağlamak, Müşteri memnuniyetini sağlamak,

Yöre Yem çalışanlarının ortaya koyduğu değerler çerçevesinde hedeflerine ulaşmadaki inancı ve çalışma isteği sürekli olacak...

Top