Temel Kavramlarımız

Temel Kavramlarımız

Müşterilerin isteklerine doğru, zamanında ve tam cevap vermek,

Kazan - kazan yöntemini uygulamak,

Sorunu yerinde görmek ve incelemek,

Hataların tekrarını önleyerek sıfır hataya ulaşmak,

Verilerle konuşmak,

Çevreyi korumak.

Top